ZAMÓWIENIE ONLINE


W celu złożenia zamówienia, prosimy o wypełnienie poniższego formularza.
Nasz pracownik skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia szczegółów dostawy i ceny.

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy

NIP firmy

Adres email (wymagane)

Telefon kontaktowy (wymagane)

Zamawiana ilość litrów (wymagane)

Adres dostawy (wymagane)

Data dostawy w formacie RRRR-MM-DD(wymagane)

Typ paliwa (wymagane)
 olej napędowy olej opałowy

Numer urządzenia grzewczego (dla oleju opałowego)

Uwagi do zamówienia

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że: Administratorem Państwa danych osobowych jest MKAJ Skorupa sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Traktorowa 109, kod pocztowy 91-203. Cele przetwarzania danych osobowych podstawa prawna oraz czas przetwarzania: Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b RODO w celu realizacji złożonego zamówienia. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia ewentualnych roszczeń stron wynikających z realizacji zamówienia, nie dłużej niż 10 lat. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom danych ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Uprawnienia: Ponadto informuję, że przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na wypadek uznania, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MKAJ Skorupa sp. z o.o. siedzibą w Łodzi przy ul. Traktorowej 109 w celu marketingu bezpośredniego, przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną i przy użyciu przez MKAJ Skorupa sp. z o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. W razie wyrażenia powyższej zgody przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a RODO w wskazanym wyżej celu. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat i nie będą przekazywane odbiorcom danych, przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane. Zgodę na przetwarzanie danych w wskazanych wyżej celach mogą Państwo cofnąć w dowolnym momencie.