Nasi przedstawiciele

Katarzyna Konc

Opiekun klienta kluczowego
telefon: 695 500 450
e-mail: katarzynakonc@mkajskorupa.pl

Michał Osmulski

Specjalista ds. zamówień publicznych
telefon: 607 142 013
e-mail: michalosmulski@mkajskorupa.pl

Krzysztof Pardej

Opiekun klienta kluczowego
telefon: 796 728 537
e-mail: krzysztofpardej@mkajskorupa.pl

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon kontaktowy

Temat

Treść wiadomości

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że: Administratorem Państwa danych osobowych jest MKAJ Skorupa sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Traktorowa 109, kod pocztowy 91-203. Cele przetwarzania danych osobowych podstawa prawna oraz czas przetwarzania: Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f  RODO i wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie. Prawnie uzasadnionym interesem, na który powołuje się administrator danych jest konieczność podjęcia działań celem udzielania odpowiedzi na wystosowane zapytanie. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia wymiany korespondencji i ustania kontaktów handlowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom danych ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Uprawnienia: Ponadto informuję, że ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przysługuje  Pani/Panu także  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa   Urzędu   Ochrony   Danych   Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

MKAJ Skorupa Sp. z o. o.

Biuro handlowe

95-070 Aleksandrów Łódzki
ul. Zgierska 57a

tel. (042) 712 02 50
tel. (042) 712 38 13
tel. (042) 712 60 21
tel. (042) 712 02 52

fax. (042) 712 02 51

kom. 601 166 801

mkajskorupa@mkajskorupa.pl

Numer konta: 30 2490 0005 0000 4600 5292 7548

MKAJ Skorupa Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, ul. Traktorowa 126, 91-204 Łódź, Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000274749, NIP 5272534037, REGON 140846620, kapitał zakładowy 500 290,00 zł

 

NHSUTG0J