happy-new-year-2017-poster
Życzenia noworoczne 2017
5 styczeń 2017
zmiana-adresu
Zmiana adresu siedziby firmy.
8 czerwiec 2017

Pakiet przewozowy

pakiet

   Z dniem 18.04.2017 roku weszła w życie ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, zwana popularnie „pakietem przewozowym”.
Nowa regulacja nakłada na przedsiębiorstwa branży paliwowej obowiązek rejestracji każdego przewozu drogowego paliw płynnych w systemie SENT w ramach platformy internetowej PUESC https://puesc.gov.pl/
Najistotniejszym elementem nowej regulacji jest obowiązek dokonywania zgłoszeń przewozów produktów paliwowych w systemie SENT, uzyskiwanie numeru referencyjnego oraz jego przekazanie do podmiotów wskazanych przez pakiet przewozowy. Regulacja odnosi się do kilku podmiotów, w tym w szczególności:
– podmiotu wysyłającego
– podmiotu odbierającego
– przewoźnika
– kierowcy
Rejestracji w systemie SENT dokonuje zasadniczo podmiot wysyłający, następnie zgłoszenie musi być uzupełnione przez przewoźnika. Obie te czynności muszą nastąpić przed rozpoczęciem transportu. Po zrealizowaniu dostawy przesyłka musi zostać dodatkowo potwierdzona przez podmiot odbierający.
Po zgłoszeniu przewozu podmiot wysyłający uzyskuje numer referencyjny SENT wraz z kodami zabezpieczającymi, który musi zostać przekazany zarówno podmiotowi odbierającemu, przewoźnikowi jak i kierowcy, faktycznie realizującemu dostawę.
W przypadku zrealizowania dostawy towaru podmiot odbierający uzupełnia zgłoszenie o informację o odbiorze towaru i zamyka zgłoszenie, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu dostarczenia towaru.

Co zrobić , aby zamknąć zgłoszenie SENT ?
–  utworzyć konto na platformie PUESC dla osoby odpowiedzialnej za potwierdzanie dostaw ( wystarczy założenie konta , bez rejestracji )
– ustalić na jaki adres e-mail mają być wysyłane potwierdzenia zgłoszenia z numerem SENT i kodami zabezpieczającymi ( ten adres przekazać do podmiotu wysyłającego)

   Dodatkowe informacje o zasadach dostępu do i rejestracji w ramach platformy PUESC i systemu SENT można znaleźć pod linkiem: https://puesc.gov.pl/eklient