Olej napędowy w okresie zimowym

święta 2021
Życzenia świąteczne
22 grudzień 2020
siedziba
Zmiana adresu siedziby
28 wrzesień 2021

Olej napędowy w okresie zimowym

13410

Olej napędowy jest paliwem wrażliwym na niskie temperatury, podczas wychładzania najpierw osiąga punkt mętnienia (parametr o nazwie CP). Jest to temperatura, przy której paliwo zaczyna nabierać mlecznej barwy. Podczas dalszego obniżania temperatury następuje intensywny wzrost białego koloru i pojawia się zawiesina, którą można zaobserwować gołym okiem.

Zjawisko to zawdzięczamy związkom chemicznym znanym jako parafiny. Ze względów motorycznych parafina jest bardzo pożądanym elementem składowym oleju napędowego, rozpuszczona w oleju napędowym jest odpowiedzialna za ważny parametr – liczbę cetanową. Dzięki parafinie Państwa silnik diesla posiada odpowiednią moc a emisja spalin jest znacznie mniejsza. Jednak jednocześnie ta sama parafina jest przyczyną większości kłopotów zimowych z olejem napędowym.

Zatem, na które parametry oleju napędowego należy zwrócić szczególną uwagę w okresie zimowym?

CP – wspomniana już wcześniej temperatura mętnienia, po przekroczeniu której rozpoczyna się proces wydzielania pierwszych drobnych kryształów parafin. Parametr ten nie jest normalizowany dla klimatu umiarkowanego, czyli dla klimatu, do którego został zaliczony obszar naszego kraju.

CFPPtemperatura blokady zimnego filtra, jest to parametr podawany w normach oleju napędowego i dla warunków klimatu umiarkowanego rozróżniamy trzy gatunki oleju napędowego:

  • olej napędowy o temperaturze zablokowania zimnego filtru nie wyższej niż 0°C, stosowany w okresie letnim od 15 kwietnia do 30 września

  • olej napędowy o temperaturze zablokowania zimnego filtru nie wyższej niż -10°C , stosowany w okresie przejściowym od 1 marca do 15 kwietnia i od 1 października do 15 listopada

  • olej napędowy o temperaturze zablokowania zimnego filtru nie wyższej niż -20°C, stosowany od 16 listopada do końca lutego.

Tak naprawdę CFPP podana na orzeczeniu laboratoryjnym wcale nie oznacza, że dane paliwo w tej temperaturze będzie nadawało się do użytku (np. z powodu zbyt długiego przechowywania w temperaturach skrajnie niekorzystnych lub zbyt wysokiej temperatury mętnienia). Najprostszą metodą jest wyciągnięcie średniej z CFPP i CP (np. CFPP jest – 20°C a CP jest -10°C oznacza, że paliwo wytrzyma -15°C).

W związku z powyższym w okresie występowania niskich temperatur warto zastosować kilka podstawowych zasad:

  1. Dokonać sprawdzenia czystości filtra paliwa i wymieniać go jeśli to konieczne. Nie wolno dopuścić do jego zanieczyszczenia, bo osadzające się na brudnym filtrze kryształy parafin zablokują układ paliwowy wcześniej aniżeli wynika z wartości CFPP oleju napędowego.

  2. Tankować do pełna i jeździć na stosunkowo pełnym baku (częste tankowanie). W powietrzu znajdującym się nad paliwem występuje para wodna, która skrapla się na ściankach baku i zamarza. Na kryształach zamarzniętej wody nadbudowują się kryształy parafin i przyspieszają proces blokowania się filtra paliwowego.

  3. Spróbować poprawić parametry zimowe oleju napędowego obniżając temperaturę blokady zimnego filtra stosując odpowiednie depresatory. Pamiętać należy, że działają one tylko na paliwo o temperaturze dodatniej. Oznacza to, że jeżeli paliwo zaczęło mętnieć to dolewanie depresatorów nie poprawi jego parametrów od razu, a dopiero po jego nagrzaniu i ponownym wychłodzeniu.