Obowiązek uzyskania zaawansowanego poziomu dostępu do PUESC

pakiet
Zmiana ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów.
17 sierpień 2018
blog_1061-1024x641
Ostateczny termin rozszerzonej rejestracji PUESC wydłużony do 1 lutego 2020 r.
31 lipiec 2019

Obowiązek uzyskania zaawansowanego poziomu dostępu do PUESC

blog_1061-1024x641

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów (Dz. U. poz. 1849), dla podmiotów odbierających i podmiotów wysyłających, został wprowadzony wymóg uwierzytelnienia na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) poprzez podanie, oprócz loginu i hasła również tzw. Id SISC podmiotu, czyli 17-znakowego numeru identyfikacyjnego.

Obowiązek dotyczy:

  • od 1 maja 2019 r. podmiotów wysyłających i podmiotów odbierających, które przesyłają lub aktualizują zgłoszenia w rejestrze SENT;

  • od 1 sierpnia 2019 r. podmiotów odbierających, które uzupełniają zgłoszenia o informację o odbiorze towaru.

Otrzymanie Id SISC podmiotu wiąże się z uzyskaniem zaawansowanego poziomu dostępu do PUESC i wymaga złożenia odpowiednich wniosków (eFormularzy) korzystając z usługi „e-Klient”.

Na stronach służby celno-skarbowej możemy znaleźć komunikat , iż Ministerstwo Finansów prosi wyżej wymienione podmioty o niezwlekanie ze składaniem tych wniosków. Wcześniejsze, sukcesywne składanie wniosków umożliwi Krajowej Administracji Skarbowej na sprawną ich rejestrację, a podmiotom gospodarczym zapewni właściwe wykonywanie obowiązków w zakresie uwierzytelniania.

 

Poniżej przedstawiamy skróconą instrukcję rejestracji konta na poziomie zaawansowanym :

1. Aby dokonać rejestracji na poziomie zaawansowanym należy zalogować się na swoje konto na PUESC (w przypadku braku konta należy je utworzyć).
2. Następnie w zakładce “Formularze” wybrać opcję “e-Formularze”.
3. Przy liście formularzy przypisanych do usługi eKlient wybrać opcję “więcej”.
4. Z udostępnionych formularzy wybrać formularz o nazwie “Rejestracja_Osoby_Fizycznej”
5. Formularz wypełnić o wymagane dane. Dane obowiązkowe to dane osobowe (wczytują się automatycznie), dane adresowe oraz wymagane oświadczenia (kratka 1 i 3).
6. Po wypełnieniu wszystkich obowiązkowych stron, przed wygenerowaniem dokumentu należy utworzyć dokument PDF. Dokument PDF należy wydrukować celem późniejszego okazania w placówce celnej.
7. Następnie należy wybrać opcję “wygeneruj dokument”.
8. Dokument po przetworzeniu przez system zostanie zapisany w zakładce “ Moje dokumenty”> “do wysyłki”.
9. Po kliknięciu na zapisany dokument możliwe jest jego podpisanie podpisem elektronicznym bądź za pomocą ePUAP (wyłącza to konieczność potwierdzenia tożsamości w placówce celnej). Potem dokument należy wysłać. Osoby nie dysponujące podpisem elektronicznym/zaufanym od razu wysyłają dokument.
10. Po jakimś czasie na skrzynkę przyjdzie urzędowe poświadczenie odbioru (UPO). Wybierając zakładkę “moje dokumenty”> “odebrane” należy otworzyć plik z UPO i go wydrukować.
11. Osoby niedysponujące e-podpisem i nieposiadająca profilu ePUAP, po wysłaniu wniosku mają 14 dni , aby stawić się osobiście z dokumentem tożsamości (dodatkowo należy zabrać wydruk wypełnionego wniosku i wydruk UPO) do najbliższego UCS, delegatury UCS lub oddziału celnego w celu weryfikacji danych rejestrowych. Po upływie tego terminu, w przypadku braku weryfikacji poprawności danych, rejestracja nie zostanie dokonana.

 

Link do instrukcji elektronicznej rejestracji na stronach PUESC   https://puesc.gov.pl/eklient