2013-06-12_1371025881
Komunikat cenowy
15 wrzesień 2015
2016 design
Życzenia na Nowy Rok 2016
4 styczeń 2016

Kaucja gwarancyjna

usciskdloni

W celu ograniczenia procederu wyłudzania podatku VAT w obrocie określonymi towarami wrażliwymi, takimi jak niektóre wyroby stalowe, paliwa i złoto nieobrobione, wprowadzono 1 października 2013 r. instytucję odpowiedzialności podatkowej nabywcy za zobowiązania w VAT sprzedawcy. Taką odpowiedzialność można wyłączyć, jeżeli sprzedawca wniesie kaucję gwarancyjną w odpowiedniej wysokości i zostanie umieszczony w odpowiednim wykazie.

Firma MKAJ Skorupa jako rzetelny i wiarygodny przedsiębiorca wniosła kaucję gwarancyjną w wysokości 1 mln złotych.

W celach weryfikacji zapraszamy na stronę Ministerstwa Finansów http://kaucja-gwarancyjna.mofnet.gov.pl/